Техническа информация +ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Защо защитните апарати трябва да издържат на импулсни токови вълни 10/350µs за I ниво, вместо 8/20µs?


Международните норми изискват апаратите I ниво да издържат на импулсни вълни 10/350µs.

Такава импулсна вълна с максималното си /пиково/ значение, натоварване и специфична енергия отговаря на естественото въздействие, което създава токът на реална мълния върху потребителите!

Импулсната вълна 8/20µs има многократно по-слабо действие /натоварване и специфична енергия/, дори при еднакво максимално значение на тока на мълнията.

Апаратите на DEHN I ниво удовлетворяват тези международни норми и ПРЕВЪЗХОЖДАТ с това конкурентните фирми!

Тези изисквания НЕ са изпълнени от много фирми производители /американски, европейски и др./.

Такъв тип апарати могат да се използват само за защита на II и III ниво.Това НЕ е UPS!


Защитните възможности на UPS се изразяват основно:

  • да осигурят захранване на PC при прекъсване на тока за определено време;
  • да осигурят номинално напрежение за захранване на PC при изменение на същото в определени граници /например ±50%/.
UPS НЕ ЗАЩИТАВА СРЕЩУ ИМПУЛСНИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ ОТ АТМОСФЕРЕН И КОМУТАЦИОНЕН ХАРАКТЕР!

Такава защита се предлага от съответно разработени защитни апарати - DEHN!

 

 

Зонова концепция


Електромагнитно ориентираната зоновата концепция е в състояние да се противопостави на всички нежелани последствия, произтичащи от светкавичните токове и пренапрежения.

Повече информация

Техническа информация


DEHN притежава ноу-хау за цялостна програма от апаратури и елементи за сигурна защита от гръмотевични удари.

Повече информация