Зонова концепция

СЪС DEHN СЪЩЕСТВУВА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ!

Lightning Protection Zones Concept или зоновата концепция за защита от светкавици и последствията от тях, предлага пълна защита на Вашето имущество и техника.

За пълната сигурност са необходими три основни нива на защита:

 • външна защита от светкавици
 • вътрешна защита от светкавици
 • защита в или в непосредствена близост до Вашето оборудване.


ЗАЩИТА И ИКОНОМИЧНО ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ

Електромагнитно ориентираната зоновата концепция, разработена като цялостен метод за защита, е в състояние да се противопостави на всички нежелани последствия, произтичащи от светкавичните токове и пренапрежения.

Само такава концепция от компонентно адаптирани една към друга защити дава на електрическите системи и оборудване необходимата им сигурност.

Смущаващите ефекти от взаимодействието на електромагнитните и съпротивителни сили трябва да се редуцират до степен на безвредност.

 15.3% Други  22.9% Небрежност
  5.6% Вода   4.6% Пожар
 27.1% Кражби, Вандализъм  23.7% Пренапрежения
  0.8% Елементарни

 14% Неизвестни
 41% Други
 45% Мълнии/Пренапрежения
Фиг.1: Повреди /щети/ в електроника през 2001 г.
Анализ от 7370 случаи.
/Лит.: Wurttembergische Versicherung AG/
Фиг.2: Причини за повреди осреднено за последните години.
/Лит.: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Berlin 2001/


Електромагнитно ориентираната зонова концепция за защита от светкавици и последствията от тях е разработена като цялостен метод за защита.

Според новият интернационален стандарт IEC 62305-4, EN 62305-4 /DIN EN 62305-4/ обемът, който трябва да бъде защитен, се разделя на зони.

Те формират защитата на сградата, стаите и оборудването, използвайки съществуващите метални елементи /метални облицовки, желязната арматура на сградата и т.н./.

Така цялостното инсталиране на защитни апарати против пренапрежение е лесно, дори при сложни комуникационни или сигнални системи.


Започвайки от първото ниво /защитна зона ОA/, в което се появяват директна светкавица и високи електромагнитни полета, в защитните зони се намалява нивото на риска до безвредно такова.

Защитните зони се определят както следва:
/LPZ - lighting protective zone/
 • LPZ 0A: директно попадение на мълния и високо електромагнитно поле
 • LPZ 0В: няма директно попадение на мълния, но с високо електромагнитно поле
 • LPZ 1: намалено електромагнитно поле /около 30dB/
 • LPZ 2: значително намалено електромагнитно поле
 • LPZ 3: локална защитна зона за оборудването
Различните зони трябва да бъдат защитени съответно с различни типове защитни апарати против пренапрежение:
 • LPZ граница ОA до 1: арестори тип - DEHNbloc®, DEHNport®, DEHNventil®, Blitzductor® CT и др.
 • LPZ граница ОB до 1 и 1 до 2: арестори тип - DEHNguard®, Blitzductor® CT, MD, DPL 1F и др.
 • LPZ граница 1 до 2 и 3: апарати против пренапрежение тип - DEHNrail, DEHNflex, ISDN-Protector и др.

 

 

Техническа информация


DEHN притежава ноу-хау за цялостна програма от апаратури и елементи за сигурна защита от гръмотевични удари.

Повече информация

Техническа информация +


Международните норми изискват апаратите I ниво да издържат на импулсни вълни 10/350µs.

Повече информация