Контакт

DEHN+SÖHNE GmbH+Co.KG
p.o. box 1640
92306 Neumarkt/Germany

тел +49 9181 906 0
факс +49 9181 906 100
email


За технически консултации,
проектиране на гръмозащитни инсталации и
защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения
на съоръжения ниско напрежение и информационно-технически уредби в битови,
административни и промишлени обекти, се отнасяйте към

Проф. д.т.н. Ст. Илиев, РОСТИ ЕООД
emailВносители:


ЕЛСТИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
София  тел  02 484 01 45
Варна  тел  052 606 794
Плевен  тел  064 800 510
   факс  064 800 510
Ловеч  тел  068 620 108
     
email
  г-н И. Войников
     
ГЕЛИШЕВ ЕООД  
София  тел  02 981 07 05
   факс  02 981 36 30
     
email
  г-н Н. Гелишев
     
МАКРИС-ГПХ ООД  
София  тел  02 925 08 68
   тел  02 925 26 20
   факс  02 925 26 20
     
email
  г-жа Л. Милова
     
ВАЛТРОНИК ООД  
София  тел  02 988 10 57
   факс  02 986 79 12
Бургас  тел  056 981 283
Варна  тел  052 509 678
Велико Търново  тел  062 600 410
Враца  тел  092 666 008
Пловдив  тел  032 694 201
Русе  тел  082 834 056
Стара Загора  тел  042 620 209
     
email
  г-н В. КараджовПоддържане на сайта: SvirskiWebs