Продукти


Мълниезащита, Защита от пренапрежения, Екипировка за сигурност.

Повече информация

Защита от пренапрежения


Силните енергии, постъпващи през електротехническата мрежа, могат да разрушат електронното и електрическо оборудване и да причинят пожар.

Повече информация

Мълниезащита


Външната защита предпазва сградата от директни удари на мълнии и означава много повече от Фарадеева клетка и заземяване.

Повече информация

Екипировка за сигурност


Електричеството не прави разлика между невежеството или слабата концентрация.

Повече информация