Екипировка за сигурност

Едно погрешно хващане може да е последното!

Електричеството не прави разлика между невежеството или слабата концентрация.
Електричеството е просто там - полезно, но и много опасно!

Статистиката сочи, че 70% от всички нещастни случаи се получават, поради факта, че специалистите не спазват някои основни правила за сигурност.

Продуктите на DEHN са тествани и дават сигурност при работа с напрежение според
известните 5 основни правила.

Преди да започнете работа:

  • Изключете тока.
  • Защитете се срещу случайно включване на тока.
  • Проверете изолацията от напрежението.
  • Направете правилно заземяване.
  • Отстранете на безопасно разстояние живи същества.
Продуктите на DEHN + SOEHNE GmbH допринасят за обезопасяването на работната среда, чрез непрестанно развиващите се иновационни продукти и компоненти.

Без компромиси, когато става въпрос за човешкият живот!

...MIT SICHERHEIT DEHN!


 Основен каталог на Английски език (11 MB, PDF формат).
Програмата необходима Ви за този тип файл формат може да изтеглите тук:   

 

 

Продукти


Мълниезащита, Защита от пренапрежения, Екипировка за сигурност.

Повече информация

Защита от пренапрежения


Силните енергии, постъпващи през електротехническата мрежа, могат да разрушат електронното и електрическо оборудване и да причинят пожар.

Повече информация

Мълниезащита


Външната защита предпазва сградата от директни удари на мълнии и означава много повече от Фарадеева клетка и заземяване.

Повече информация