Защита от пренапрежения

Външната защита от мълнии, приложена самостоятелно, не е в състояние
да даде цялостна и пълна защита.
Тя предпазва само сградата от пожар и други щети.

Силните енергии, постъпващи през електротехническата мрежа, могат да разрушат електронното и електрическо оборудване и да причинят пожар.

Превключванията в електрозахранващата мрежа са друг тип причини за унищожението на електронните апарати и информационните системи. Това са т.нар. комутационни пренапрежения.

От посочените видове пренапрежения предпазват продуктите на DEHN.

Много по-сериозни щети се нанасят на компаниите и предприятията. Те са напълно зависими от правилното и непрестанно функциониране на техническите им системи.

Информационните мрежи са гръбнакът на индустриалното общество.

Причините за смущенията на информационно-технологичните системи са много различни. Застрахователните компании в сферата на електрониката дават шокиращи цифри:

Повече от 30% от щетите са причинени от електромагнитни пренапрежения!

В зависимост от предназначението им, защитните апарати против пренапрежение се разделят на две основни групи - за защита на електроснабдителната мрежа Red/Line и за защита на информационно-техническата система Yellow/Line.


 Основен каталог на Английски език (17 MB, PDF формат).
Програмата необходима Ви за този тип файл формат може да изтеглите тук:   

 

 

Продукти


Мълниезащита, Защита от пренапрежения, Екипировка за сигурност.

Повече информация

Екипировка за сигурност


Електричеството не прави разлика между невежеството или слабата концентрация.

Повече информация

Мълниезащита


Външната защита предпазва сградата от директни удари на мълнии и означава много повече от Фарадеева клетка и заземяване.

Повече информация