Кого обичат мълниите



Клекнете и прегърнете коленете си с ръце, за да избегнете смъртта

Проф. д.т.н. Стефан Илиев, РОСТИ ЕООД, email


Българинът е по-застрашен от мълнии, отколкото жителите на други държави. Регионът ни е със силна грамотевична активност. Затова често мълнии удрят животни и хора, а причинени от тях пожари водят до значителни загуби.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЪЛНИЯТА

Между облаците и предметите по земята се създават по индукционен път противоположни електрически заряди. Заради електрическата проводимост на въздуха и средата между тях се получава електрическа дъга - светкавица, придружена и от звуков ефект - гръмотевица.

Металните предмети, мокрите дървета, телата на живи същества привличат мълниите. Преминаването на тока на мълнията предпочита вертикално разположени предмети с хоризонтална ориентация като огради например, с което разширява обсегът на поражения.

Известният английски физик и химик Майкъл Фарадей / 1791-1867 / доказва, че в кафез от метална плътна или мрежеста обвивка външното електромагнитно поле, включително мълнията, не предизвикват поразяващ ефект.

Друг факт е, че интервалът между светкавицата и гръмотевицата показва близостта на попадение на мълнията. 1 секунда интервал съответства на около 330 м от мястото на падналата мълния.


КОГАТО СМЕ НА ПЪТ

Когато пътуваме с кола, автобус, камион или трактор, металната каросерия действа като Фарадеев кафез и предпазва пътниците от мълния. Може обаче водачът да се изплаши и да загуби контрол върху возилото.

Освен това опитът показва, че при мълния съществува опастност за колелата на колата. Гумите са добър изолатор, но от тока на мълнията могат да се повредят от отделената топлина.

Затова на водачите, попаднали в силна буря, се препоръчва:

 • да спрат и паркират;
 • да приберат антената, като най-висока точка на колата;
 • да не напускат затвореното превозно средство, докато трае бурята;
 • ако не може да се прекъсне пътуването, да се намали скоростта до минимум.
Да се има предвид, че от мълнията може да са поразени светофари, улични лампи или предопредителни сигнали на железопътни прелези, да има паднали стълбове или дървета по пътя.

Велосипедистът е най-добре да потърси обежище в къща, моторно превозно средство, под стоманен или железобетонен мост, като не се опира на велосипеда.

Ако такава възможност няма, слезте от колелото или мотора, отдалечете се на няколко метра от него и приклекнете в някоя падина.

Случва се мълния да улучи самолет във въздуха или на земята. Обикновено това остава без последствия. И тук е налице ефектът на Фарадеевия кафез. Без съмнение мълнията може да повреди някои електронни елементи на борда и с това да обърка управлението.


ПРИ БУРЯ В ПОЛЕТО

Има две опасности:
 • от директно улучване от мълния - когато човек е на най-високия пункт от околността;
 • мълнията пада в непосредствена близост и действа индиректно върху човека, защото токът в земята се разпространява във всички посоки и причинява т.нар. крачно напрежение. Това напрежение между краката на човека може да е опасно до около 20 метра от мястото на падналата мълния.
Преминалият ток през човешкото тяло може да предизвика обгаряния, временна парализа или смърт.

Опасността намалява, ако се клекне в ненаводнена от дъжда падина с ръце около краката, а стъпалата са едно до друго. Така крачното напрежение е най-ниско.

В никакъв случай обаче не трябва да се ляга на земята.

Крави, коне и други големи четириноги животни при индиректни мълнии са значително по-силно застрашени от хората, тъй като разликата в напрежението между предните и задните крака е значително по-голямо.

Затова задължително трябва да се слезе от коня.


ОПАСНИТЕ МЕСТА ПРИ БУРЯ СА:

 • горска периферия с високи дървета;
 • върховете на могили и дюни;
 • метални огради, тъй като при недостатъчно добро заземяване те могат да проведат тока от мълния на стотици метри;
 • самостоятелни дървета със стърчащи навън клони.
Една буря е опасно близка, ако времето между светкавицата и гърма е по-малко от 10 сек. Тогава трябва да се намери убежище:
 • в автомобил / възможно най-сигурна защита /;
 • в сграда / най-добре с гръмоотвотна защита /;
 • в гора / разстоянието до дънера и ниските клони да е възможно не по-малко от 3 метра /.
При изненадващо настъпване на буря и невъзможност да се намери убежище, при по-малко от 5 секунди между светкавицата и гърма остава само да клекнем на замята.

При група трябва да се поддържа минимално разстояние един от друг 3-5 метра.


ГРЕШНО ПОВЕДЕНИЕ
 • да се бяга и ляга на земята;
 • престой в края на гора или под отделни дървета;
 • малко разстояние един от друг в група;
 • допиране до метални предмети.

КОГАТО СМЕ В БАНЯТА

При падане на мълния може минимална част от тока й да мине през металните водни тръби.

Въпреки това при допир на водния кран, под душа няма опасност, ако тръбната мрежа на водоснабдяването е присъединена със заземяването в сградата според техническото предписание.


ПРИ БУРЯ В КЪМПИНГ

Опасността от мълния при пребиваване в палатки се намалява при правилен избор на място.

Това може да стане с приложението на малки, прости, обаче ефективни мерки:
 • никога до стълбове, горски покрайнини или самостоятелни дървета;
 • опасно е на хълмове и открити полета;
 • подходящо е в гора под голяма група дървета, като отстоянието от дървото да е минимум 3 метра.


ЧАДЪРИТЕ ЗА СЛЪНЦЕ И ДЪЖД СА ОПАСНИ,

тъй като привличат силно директната мълния. Добре е при буря те, както и други стърчащи предмети да се оставят на земята. Езерата и реките са по-опасни от морето. Морската вода е по-солена и има по-малко ел. съпротивление.


ПЪРВА ПОМОЩ

При удар от мълния сърцето на пострадалия може да спре. Добре е в такива случаи веднага да се направи изкуствено дишане и сърдечен масаж.