Семинари

По проблеми на защита от пренапрежения, организираме семинари
в гр. София, в страната и в Германия с фирми, предприятия и други организации.

Условията и мястото за провеждане на семинарите се съгласуват според възможностите, изискванията и професионалната ориентация на участниците.

Семинарът включва следните по-главни теми:

  • норми и международни изисквания
  • причина за пренапрежения
  • защитни зони
  • токови и напреженови защитни апарати
    за електроснабдителни и информационно-технически мрежи
  • енергийна координация
  • принципни и приложни защитни схеми
  • въпроси и отговори.
Ръководител и лектор на семинарите в България е Проф. д.т.н. Ст. Илиев (email).